Artikelen

20 april 2017

Sander Paardekooper is projectleider van de onderdoorgang die BAM Infra Civiel momenteel in Barneveld bouwt. Hij is tevens programmamanager van het Tunnelteam binnen BAM Infra Regionaal. Dit team werkt aan de standaardisatie van processen en producten; van de tenderfase via de realisatie tot en met de financiële afhandeling.

20 april 2017

BAM Infra Asfalt, onderdeel van BAM Infra Regionaal, produceert op energiezuinige wijze duurzame asfaltmengsels die zijn samengesteld uit een maximum aan gerecycled materiaal. Het is de opstap naar een compleet circulair wegennet.

20 april 2017

BAM Infra Verkeerstechniek realiseert en onderhoudt vanuit Culemborg alle technische installaties op en langs de wegen zoals: verkeersregelinstallaties (VRI), dynamisch verkeersmanagement (DVM), tunneltechnische installaties (TTI) en openbare verlichting (OV), geleiderail en verkeersmaatregelen.

20 april 2017

‘We werken bij BAM Infra Regionaal als één organisatie vanuit de verschillende disciplines Wegen, Asfalt, Civiel en Verkeerstechniek’, vertelt Ronald van Hulst, directeur BAM Infra Regionaal. ‘Gespecialiseerde projectteams werken klantgericht vanuit een integrale gedachte, met focus op duurzaamheid en innovatie.’

13 juli 2016

Bij het ontwerp van twee onderdoorgangen voor het stationsgebied in Ede waren engineers en modelleurs van BAM Infraconsult in Gouda en Jakarta betrokken. Nauwe samenwerking met de uitvoering leverde goed uitvoerbare ontwerpen en handige 3D-modellen op.

11 juli 2016

Op particulier initiatief worden in Wieringerwerf vier windmolens gerealiseerd, die vijf oude exemplaren van windpark Wagendorp gaan vervangen. BAM Infra Speciale Technieken brengt de fundaties voor de nieuwe windmolens aan, in opdracht van de firma H4A.

11 juli 2016

OptiTrans4Y, de samenwerking tussen BAM en Engie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tunneltechnische installaties op de Betuwelijn, heeft het ISO 9001-certificaat behaald.

11 juli 2016

‘BAM Infra bruist, dat merkte ik gelijk toen ik in de overstap maakte van BAM PPP naar BAM Infra Assetmanagement (IAM). Vanuit mijn kennis van exploitatie, risicomanagement en affiniteit met vernieuwingen op het gebied van asset management ben ik gevraagd om manager te worden van IAM. Deze afdeling heeft de afgelopen periode een grote transitie ondergaan. Ik ga met mijn team vanuit BAM Infra Multidisciplinaire Contracten onder andere werken aan het managen van de asset contracten. De afdelingen Inspectie & Beheer en Maintenance Engineering vallen per 1 april onder BAM Infraconsult. De fysieke onderhoudswerkzaamheden worden in opdracht van BAM Infra Asset Management door de lokale regionale bedrijfsonderdelen van BAM Infra Regio’s opgepakt.’

11 juli 2016

De Ureterpvallaat is een belangrijke toegangs- en ontsluitingsweg voor het centrum van Drachten. In de ochtend- en avondspits staan er vaak files. Met het oog op een betere verkeersdoorstroming zijn we de weg aan het reconstrueren.

11 juli 2016

Bart Welvaarts, sinds maart directeur van BAM Infra Asfalt, vertelt hoe de innovatiekracht binnen zijn organisatie bijdraagt aan een sterke marktpositie voor BAM én een duurzame economie.

11 juli 2016

‘Kinderen leren omgaan met en het verzorgen van dieren, onder begeleiding van onze vrijwilligers, is het doel van Kinderboerderij De Beestenboel in Langedijk. Ze hadden een lange klussenlijst die flink korter is gemaakt met dank aan de medewerkers van BAM. Er is een inloopstal gemaakt voor de pony’s. Ook is het dak van de educatieve ruimte gerenoveerd en is er behoorlijk wat schuur- en schilderwerk gedaan.’

11 juli 2016

Om grote verliesprojecten, zogenoemde bleeders, te voorkomen, is BAM Infra-breed een nieuwe procedure voor risicobeoordeling geïmplementeerd: Stage Gate. Ter ondersteuning is een digitale vragenlijst ontwikkeld, maar persoonlijk eigenaarschap blijft van essentieel belang.

11 juli 2016

Een bredere kijk op de markt en het maken van de juiste keuzes helpen ons het rendement te verhogen, de continuïteit te borgen en meer volume te genereren. Dat is het doel van het sales- en marketingprogramma Focus – van Markt tot Klant.

11 juli 2016

Naast hun eigen projecten trekken HABO GWW en BAM Infra Regio West Wegen steeds vaker gezamenlijk op in werken voor de gemeente Den Haag. Ook de samenwerking met BAM Infra Rail en BAM Infra Verkeerstechniek wordt steeds sterker.

11 juli 2016

Beste collega,

We zitten in de aanloop van het tweede kwartaal. Dit is voor ons een belangrijke periode waarin we moeten waarmaken wat we het eerste kwartaal hebben beloofd. De nieuwe weg die we zijn ingeslagen heeft al diverse positieve effecten opgeleverd, maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk dat we afgewogen keuzes maken en onze projecten beter onder controle krijgen. De focus ligt hierbij op de samenwerking binnen BAM, kostenbewust en klantgericht werken, standaardiseren van processen en het beheerst uitvoeren van projecten. Helaas blijkt uit onze resultaten dat nog steeds te veel zaken misgaan op zowel kleine als grote projecten. Dit vraagt van iedereen uiterste inzet op deze aandachtsgebieden.

15 juni 2016

BAM is een dynamisch bedrijf en om het succes van BAM te blijven garanderen, is het belangrijk dat we onze medewerkers optimaal in kunnen zetten. Om de juiste balans te vinden tussen werk en privé dienen onze medewerkers daar ook de kans toe te krijgen. Graag vestigen we daarom je aandacht op ‘efficiënt rooster management’. Dit houdt in dat we zowel van jou als medewerker als je leidinggevende verwachten dat vakantie- en eventuele ADV-dagen op een effectieve manier worden ingepland.

15 juni 2016

Eind december 2015 werd BAM Infra uitgenodigd voor de concretiseringsfase voor de Best Value Procurement (BVP) Reconstructie Wagnerstraat en omgeving in Amersfoort. Dit na beoordeling van het ingediende plan, de interviews met de sleutelfunctionarissen en de prijs. BAM Infra heeft nu de opdracht gegund gekregen voor de reconstructie van de Wagnerstraat.

15 juni 2016

Anne-Roos van der Elst, Operational Cash Manager: ‘Werkkapitaal gaat over de stand van cash gedurende het werk. De hoeveelheid geld wat BAM leent, dient zo laag mogelijk te blijven. Geld lenen kost immers geld en is niet altijd mogelijk. Als we te veel geld lenen wordt tevens de mogelijkheid om bankgaranties te verkrijgen beperkt. Het gevolg hiervan is dat BAM wel werken kan aannemen, maar wordt uitgesloten door het niet kunnen verstrekken van bankgaranties.’

25 april 2016

Voor het opvangen van discontinuïteit in het werk zijn er bij BAM Infra Regio’s drie regelingen:

  1. Het spaarurenmodel uit de cao Bouw & Infra
  2. De extra spaarregeling voor medewerkers cao Bouw & Infra
  3. De spaarregeling medewerkers cao Technisch Installatiebedrijf.
18 april 2016

Binnen BAM Infra Regio’s werken we  hard aan het professionaliseren en stabiliseren van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierbij is het erg belangrijk dat we na de grote reorganisatie van afgelopen jaar de urgentie en snelheid van veranderingen moeten blijven vasthouden en niet terugvallen in oude patronen. De focus ligt hierbij op de samenwerking binnen BAM, kostenbewust en klantgericht werken, standaardiseren van processen en het beheerst uitvoeren van projecten.

Pagina's