Artikelen

18 april 2016

BAM Infra werkt aan de realisatie van het Katwolderplein in Zwolle. Op het Katwolderplein worden drie projecten tegelijk gerealiseerd: Eengezinswoningen (Bramer), Bioscoop met commerciële ruimte (J.P. van Eesteren) en de bouw van een parkeergarage (BAM). De parkeergarage bestaat uit zes bouwlagen (waarvan één ondergronds) en biedt plaats voor circa 720 auto’s. De realisatie van de parkeergarage vergroot de doorstroming op en leefbaarheid langs de binnenring van Zwolle. De realisatie van de parkeergarage versterkt ook de economische positie van de binnenstad.

18 april 2016

In Deventer gaan we door met het asfaltonderhoud aan de binnenstedelijke wegen en wegen in het buitengebied. Ons contract is met 3 jaar verlengd na een geslaagde aanbesteding, die we vorig jaar wonnen op basis van ons EMVI-plan.

18 april 2016

29 Maart jl. bezocht oud GP-rijder Franco Uncini als FIM MotoGP Circuit Inspector het TT Circuit Assen voor een inspectie. Franco Uncini was uitermate tevreden over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden en heeft het circuit wederom goedgekeurd voor 2016.

18 april 2016

In juni 2015 vertrok een team van BAM Infra Speciale Technieken naar Groot-Brittannië om er samen met BAM Nuttall de funderingswerken van de kraanbaan op het project Liverpool 2 uit te voeren. Binnenkort komen de collega’s en een groot deel van het zware funderingsmaterieel terug naar Nederland. Missie geslaagd!

18 april 2016

In het kader van het project Samen Sneller op Bestemming gaan we op de A10 Noord op 40 locaties de verkeerssignalering vervangen. De specifieke contractvorm vraagt om een goede afstemming met alle stakeholders.

18 april 2016

Op 12 april jl. is in klein comité het diepste punt van de nieuwe parkeergarage van Hoog Catharijne gevierd met de drachtgever  (Klépierre).  Klépierre heeft hierbij grote dank en waardering uitgesproken voor de zware klus die BAM voor een groot deel heeft geklaard. De viering van het hoogste punt staat deze zomer gepland en zal groots worden gevierd met alle betrokken medewerkers.

18 april 2016

De vernieuwing van het Leidseplein is begonnen! Het hele plein gaat op de schop, te beginnen met de vervanging van de Leidsebrug. Maandag 4 april startte BAM Infra met de renovatie die twee jaar duurt. In 2018 moet de nieuwe Leidsebrug klaar zijn.

22 februari 2016

Per 1 januari 2016 zijn de drie (en eerder vier) Civiele regiobedrijven en Redubel samengevoegd tot één bedrijf. Daarmee is een periode afgesloten met veel veranderingen en was het tijd voor een gezamenlijk startschot van het nieuwe BAM Infra Regio Civiel. Voor de kick-off bijeenkomst was het overgrote deel van de ca. 250 medewerkers vanuit het hele land naar Soest gekomen. Het programma was gegoten in de vorm van het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’ en had de titel ‘Regio Civiel Draait Door’. In samenwerking met een gesprekleidster, twee acteurs en een muzikant  was het een interactief programma over Verleden, Heden en Toekomst met veel gesprekken, muziek  en de nodige humor.

16 februari 2016

Beste collega,

2015 was een dynamisch jaar met veel veranderingen. We hebben afscheid genomen van een aantal bedrijfsonderdelen. Daarnaast zijn de Civiele Regio’s geherstructureerd en zijn de stafafdelingen opnieuw gepositioneerd. Dit alles heeft veel impact gehad op de organisatie en de betrokken medewerkers. Het is een bijzondere inspanning van alle medewerkers geweest om naast al deze aanpassingen de ‘winkel open te houden’. Dit is gelukt en we zijn met elkaar trots dat we, dankzij al onze inspanningen als Business Unit BAM Infra Regio’s, een goede prestatie in 2015 hebben geleverd.

16 februari 2016

In geval van ziekte moet door werkgever en werknemer gedurende 2 jaar worden voldaan aan de ‘Wet verbetering poortwachter’, die erop gericht is dat de werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Ben je na 2 jaar nog ziek, dan wordt de arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA). Op basis van de WIA  is de werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor de uitkeringslast.

16 februari 2016

‘Het afgelopen jaar hebben we enorme stappen gemaakt in het professionaliseren van onze organisatie. Als HR-directeur, eerst voor Multidisciplinaire Contracten en sinds 1 januari 2016 voor de Business Unit Regio’s ben ik nauw betrokken bij het verder inrichten van de HR-organisatie. Mijn ambities voor de BU Regio’s én voor heel BAM Infra zijn dat we één geheel worden en dat we het HR-model dat vorig jaar is gelanceerd verder in de praktijk gaan brengen. Dit model staat onder meer voor uniformering van de werkwijzen waardoor we efficiënter en beter gaan samenwerken. Verder vind ik het belangrijk dat we elkaar opzoeken en niet op ons eigen eiland blijven zitten. Als HR-team hebben we meer toegevoegde waarde voor de organisatie dan als losse HR-business partners.’

16 februari 2016

Voor het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum is het nodig dat de al gebouwde betonnen kerndelen en een deel van de begane grondvloer worden vernieuwd. De nog aanwezige restanten van de betonkernen van het Groninger Forum worden handmatig gesloopt. De sloop verloopt volgens planning.

16 februari 2016

De gemeenten Haarlem en Tilburg hebben een overeenkomst gesloten met BAM Infra Regio’s voor integraal beheer.  Deze vernieuwende vorm van samenwerking kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. De gemeenten houden optimaal de regie op het beheer en krijgen, door deze vernieuwende manier van aanbesteden, meer waar voor hun geld. De uitdaging voor BAM ligt in de optimale ontzorging van de opdrachtgevers.

16 februari 2016

BAM Infra voert voor Provincie Noord-Holland groot onderhoud uit aan de N201 in Hoofddorp. Het Design & Construct-project omvat het groot onderhoud over een lengte van bijna 7 km en het aanbrengen van 2 fietstunnels onder bestaande kruisingen.

16 februari 2016

Anne-Roos van der Elst, Operational Cash Manager: 'Om grip te houden op het werkkapitaal van BAM Infra analyseer en monitor ik onze financiële data, bestaande uit onder andere openstaande bankgaranties, crediteuren, debiteuren en onderhanden werk.'

16 februari 2016

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is een voorziening van Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. BAM Infra Verkeerstechniek verzorgt per 1 juli 2015 het onderhoud en beheer  van het  Landelijk Meetnet Water.

17 september 2015

BAM Infra Speciale Technieken heeft unieke funderingskennis en -materieel naar Liverpool gebracht om daar in samenwerking met BAM Nuttall de funderingswerkzaamheden van de kraanbaan op het project Liverpool 2 uit te voeren.

17 september 2015

Rijkswaterstaat heeft op 18 augustus nieuwe led-verlichting in de Wijkertunnel in gebruik genomen. BAM heeft deze tunnel onder het Noordzeekanaal in de afgelopen weken voorzien van de allernieuwste led-armaturen van Philips met een aanzienlijk grotere lichtopbrengst. Dankzij het heldere witte licht verbetert de verkeersveiligheid in de tunnel en wordt de bewaking vanuit de verkeerscentrale ook eenvoudiger.

16 juli 2015

Een ‘gouden combinatie’ noemt Eric Mulders OptiTrans4Y, de VOF van BAM en Cofely, die vanaf volgend jaar het asset management voor de tunneltechnische installaties (TTI’s) van de Betuweroute gaat verzorgen. Het contract met Keyrail, inmiddels opgegaan in ProRail als exploitant van de Betuweroute, is eind juni ondertekend.

16 juli 2015

Enkele meevallers en een slimme uitvoeringsmethode leiden tot succes in Limburg: de nieuwe rotonde Halfweg, die de N277, N275 en N562 met elkaar verbindt, wordt elf weken vroeger opgeleverd dan gepland.

Pagina's