BAM Infra Asfalt; op weg naar compleet circulaire asfaltproces

20 april 2017 17:01

BAM Infra Asfalt, onderdeel van BAM Infra Regionaal, produceert op energiezuinige wijze duurzame asfaltmengsels die zijn samengesteld uit een maximum aan gerecycled materiaal. Het is de opstap naar een compleet circulair wegennet.

Duurzaam en innovatief

‘Wat de aanleg van wegen betreft, is Nederlands vrijwel af. Hoewel ook de komende jaren nog nieuwe wegen worden aangelegd, zal de focus de komende jaren liggen op het onderhoud aan en de vervanging van bestaande wegen’, vertelt Gerard van Heugten, algemeen directeur van BAM Infra Asfalt. Om ons in deze markt te kunnen onderscheiden, focussen we op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame asfaltmengsels.

Een mooi voorbeeld is LE2AP, dat geproduceerd wordt op een zeer lage temperatuur, met een minimale CO2-uitstoot. LE2AP bestaat voor 90% uit gerecycled materiaal. Van Heugten: ‘We streven naar een circulair asfaltproces: het oude asfalt wat we eruit halen wordt gerecycled en hergebruikt. Dit maakt ons als maatschappij minder afhankelijk van primaire grondstoffen.’

In Veghel en Doesburg heeft BAM Infra vorig jaar vier proefvakken met LE2AP aangelegd. Uit de testen blijkt dat de prestaties niet onderdoen voor die van traditionele asfaltmengsels. Bovendien zijn de proefvakken geluidsreducerend; ze zijn 7 decibel ‘stiller’ dan een klassieke asfaltweg. BAM Infra Asfalt gaat de proefvakken de komende jaren monitoren om tot een optimalisatie van het mengsel te komen.

Circulair denken

Van Heugten: ‘We voeren gesprekken met onze opdrachtgevers over de voordelen en de noodzaak van duurzame asfaltmengsels. Wij zijn ervan overtuigd dat producten zoals LE2AP de toekomst zijn. Ze vormen de opstap naar een compleet circulaire asfaltproces; door het asfalt uit bestaande asfaltwegen te recyclen en hergebruiken gaan de kosten over de hele life cycle omlaag en gaan we op verantwoorde wijze om met het milieu.’

‘We hoeven bijvoorbeeld geen steenslag meer aan te voeren uit België, Noorwegen of Schotland, wat het transport en dus ook de CO2-uitstoot reduceert. Het oude asfalt hoeft niet afgevoerd te worden, want het wordt weer hergebruikt. In dit circulaire denken willen wij gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat meenemen. Als ook zij overtuigd zijn, ontstaat financiële ruimte om te investeren in nieuwe productiefaciliteiten voor duurzame asfaltmengsels, die we in onze huidige asfaltcentrales nog niet op grote schaal kunnen produceren.’