BAM Infra Regionaal; regionale partner met specialistische kennis van infrastructuur

20 april 2017 09:50

‘We werken bij BAM Infra Regionaal als één organisatie vanuit de verschillende disciplines Wegen, Asfalt, Civiel en Verkeerstechniek’, vertelt Ronald van Hulst, directeur BAM Infra Regionaal. ‘Gespecialiseerde projectteams werken klantgericht vanuit een integrale gedachte, met focus op duurzaamheid en innovatie.’

Eén aanspreekpunt

Van Hulst: ‘Het voordeel voor onze relaties van de nieuwe structuur is dat ze aan tafel zitten met een integraal projectleider die op de hoogte is van regionale ontwikkelingen. Indien nodig schuiven vakspecialisten vanuit verschillende disciplines aan. Daarnaast zoeken we bewust naar repetitie om met dezelfde teams op dezelfde manier, hetzelfde type werk te kunnen maken. Hierdoor bouwen we verder op onze ervaringen en blijven we continu verbeteren. Een mooi voorbeeld is onze deelname aan de TunnelAlliantie voor de bouw van onderdoorgangen in opdracht van ProRail. Voor het ontwerp en de uitvoering van de verregaand gestandaardiseerde tunnels werken we met vaste projectteams.’

Duurzaamheid en innovatie

‘Op asfaltgebied werken we aan de 3D-weg, die een optimale Doorstroming, een maximale Duurzaamheid en weinig Decibels biedt. We produceren op een zeer lage temperatuur CO2-arme asfaltmengsels met een hoog gehalte aan recyclingmateriaal. Hiermee beperken we de maatschappelijke hinder en de claim die we leggen op de beschikbaarheid van grondstoffen en energie.’

‘Daarnaast is onderhoud en beheer een belangrijk focuspunt voor ons. De infrastructuur in Nederland is bijna af. Bestaande wegen, sluizen en bruggen bereiken stilaan het einde van hun levensduur en/of hebben de komende jaren grootschalig onderhoud nodig. Net als bij de aanleg van nieuwe infrastructuur pakken we dit slim en duurzaam aan. Een voorbeeld zijn onze levensduurverlengende onderhoudstechnieken voor asfaltwegen.’

BAM Infra Regionaal

‘BAM Infra Regionaal is een organisatie met veel ambitie en innovatiekracht, besluit Van Hulst. Onze kracht zit in onze sterke aanwezigheid in de regio. Samen met onze klanten zoeken we naar innovatieve, duurzame oplossingen. Hierbij kijken we met een multidisciplinaire bril naar tenders en projecten, wat resulteert in efficiënte  projecten met de hoogste kwaliteit en tegen de laagste kosten.’