Disciplines bundelen de krachten op Haagse projecten

11 juli 2016 00:00

Naast hun eigen projecten trekken HABO GWW en BAM Infra Regio West Wegen steeds vaker gezamenlijk op in werken voor de gemeente Den Haag. Ook de samenwerking met BAM Infra Rail en BAM Infra Verkeerstechniek wordt steeds sterker.

Zowel HABO als BAM Infra Regio West Wegen hebben een mooie en lange historie in de gemeente Den Haag. Ze staan bekend als ‘de specialisten’ voor infra-werkzaamheden. Vanuit hun historie beschikken ze over een enorme gebiedskennis: HABO werd in 1923 opgericht als Haagse Bouwmaatschappij en BAM Infra Regio West Wegen heeft sinds 1952 een kantoor in Den Haag. HABO focust zich op werken in Den Haag, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en is een landelijke speler met HABO Bouw & Ontwikkeling en HABO Riool Techniek. BAM Infra Regio West Wegen bedient de hele regio Zuid-Holland en is vanuit de asfaltcontracten zeer goed bekend met de gemeente Den Haag.

Samen sterker

Het bundelen van de krachten maakt de organisaties sterker, waardoor de kans op het scoren van projecten significant toeneemt. De laatste twee jaar zijn op alle operationele niveaus, bij het vervaardigen van EMVI-plannen en de calculatie grote stappen gezet in de integrale samenwerking. ‘Waar we met elkaar optrekken, maken we ook samen de plannen’, vertelt Adelbert de Vreese, directeur van BAM Infra Regio West Wegen. ‘We bundelen onze kennis vanaf stap 1 in het proces.’ Dit leidde tot succesvolle gezamenlijke projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Supernovaweg.’ Ronald: ‘We vullen elkaar goed aan. HABO is onder meer met machinale bestrating en omgevingsmanagement flink doorontwikkeld en BAM is ijzersterk in asfalt en D&C-werken. Daarnaast hebben we allebei veel lokale kennis.’

Slanke aansturing

Als combinatie kunnen HABO en BAM goed inspelen op de vele EMVI-contracten die de gemeente op de markt brengt. Den Haag is koploper onder de Nederlandse gemeenten op het vlak van EMVI. Adelbert: ‘Wij kennen als geen ander de klantbehoefte en de vraag achter de vraag. Veel van onze medewerkers, waaronder gebiedsconciërges en omgevingsmanagers, zijn zelf woonachtig in Den Haag en weten wat er speelt. Naarmate onze projectleiders steeds integraler gaan denken, lukt het ons beter om gezamenlijke projecten slank aan te sturen. Voor de gemeente als opdrachtgever is dit een verademing: zij heeft hierdoor maar één aanspreekpunt.’

Complete mobiliteit

Bij projecten in Den Haag zijn vaak ook BAM Infra Rail en BAM Verkeerstechniek betrokken. Vorig jaar hebben de vier bedrijven een gezamenlijke werkgroep rond integraal samenwerken opgezet. Ze brachten maandelijks knelpunten in kaart en keken ze hoe ze gezamenlijk de klantbelangen optimaal kunnen behartigen. Leendert Klink, directeur van BAM Verkeerstechniek: ‘Het grote voordeel van BAM Infra is onze multidisciplinaire aanwezigheid. Wij leggen wegen aan, inclusief verkeersinstallaties. Daarnaast verzorgen we verkeersafzettingen, tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersplannen. Daarmee bieden we klanten complete mobiliteit. Het voordeel voor klanten is dat zij maar 1 aanspreekpunt hebben, 1 partij die de lead neemt. Wij scoren natuurlijk alleen als we de beste prijs en kwaliteit aanbieden. Met andere woorden: als we waarde toevoegen voor de klant. Daarom is het belangrijk dat de disciplines op lokaal niveau vanaf het voortraject bijeen zitten. Samen kunnen we dingen vaak slimmer doen door combinaties te maken in het ontwerp, het proces of de uitvoering. We zijn momenteel ook een commerciële overlegstructuur op regioniveau aan het opzetten om de beste propositie te kunnen neerleggen bij de klant.´

Meerwaarde

Ton Maas, Hoofd Verwerving bij BAM Infra Rail, noemt integrale samenwerking een middel en geen doel op zich. ‘De keuze om wel of niet samen te werken, moet bewust worden gemaakt. Je moet aandacht besteden aan het doel van de samenwerking en de voordelen die hierdoor gerealiseerd worden. De voordelen verschillen per type project. Samenwerken kan meerdere doelen dienen, zoals gezamenlijk een unieke propositie in de markt zetten, onderlinge synergie realiseren of kennisuitwisseling bevorderen. Het moet altijd bijdragen aan het vergroten van het resultaat en het creëren van meerwaarde voor de partners. Door duurzaam samen te werken, kunnen we meer rendement en een hogere efficiëntie behalen. Het wiel hoeft immers niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Daarnaast vergroot samenwerken het wederzijds vertrouwen omdat men beter weet wat men aan elkaar heeft. Dit verlaagt de drempel om kennis uit wisselen en gezamenlijk problemen op te lossen. ’

Verbeterpunten

Leendert ziet veel vooruitgang op het vlak van samenwerking: ´Mensen weten elkaar steeds beter te vinden en beseffen dat we als BAM Infra voor dezelfde portemonnee werken. De disciplines treden steeds meer op als partners, die gezamenlijk 1 totaaloplossing leveren.´ Verbeterpunten in de samenwerking liggen vooral op de werkvloer, waar cultuurverschillen soms nog drempels opwerpen. Wat volgens Adelbert niet verwonderlijk is: ‘Bestrating, asfalt en verkeerstechniek zijn nu eenmaal verschillende takken van sport. Samenwerken vraagt om een andere mind set, en die creëer je niet van vandaag op morgen. Als directie dragen we de integraliteit zo goed mogelijk uit naar de medewerkers. Zij bepalen hoe goed wij écht met elkaar samenwerken. We kunnen absoluut nog verbeterstappen maken, maar we koesteren ook wat we al bereikt hebben.’