Gezamenlijk grip op Werkkapitaal

15 juni 2016 15:20

Anne-Roos van der Elst, Operational Cash Manager: ‘Werkkapitaal gaat over de stand van cash gedurende het werk. De hoeveelheid geld wat BAM leent, dient zo laag mogelijk te blijven. Geld lenen kost immers geld en is niet altijd mogelijk. Als we te veel geld lenen wordt tevens de mogelijkheid om bankgaranties te verkrijgen beperkt. Het gevolg hiervan is dat BAM wel werken kan aannemen, maar wordt uitgesloten door het niet kunnen verstrekken van bankgaranties.’

‘Voor werkkapitaal ligt de focus op het tijdig factureren van de gemaakte kosten, het laag houden van voorraden en het monitoren dat de klant binnen termijn betaald. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de stand van cash op het eigen werk.

  • Kennen we de belangen van de klant?
  • Kunnen we de klant uitleggen dat een concerngarantie evenveel zekerheid biedt als een bankgarantie?
  • Hoe gaan we monitoren dat onze aangeleverde tekeningen en onderbouwingen in één keer worden goedgekeurd?
  • Hebben we de contractvoorwaarden met betrekking tot betaling goed in beeld?

We rekenen op jullie inzet zodat BAM Infra ook financieel gezond blijft!

Voor vragen over werkkapitaal kun je contact opnemen met Anne-Roos via werkkapitaal@bam.nl