HR nieuws; inplannen van vakantie- en ADV-dagen

15 juni 2016 16:10

BAM is een dynamisch bedrijf en om het succes van BAM te blijven garanderen, is het belangrijk dat we onze medewerkers optimaal in kunnen zetten. Om de juiste balans te vinden tussen werk en privé dienen onze medewerkers daar ook de kans toe te krijgen. Graag vestigen we daarom je aandacht op ‘efficiënt rooster management’. Dit houdt in dat we zowel van jou als medewerker als je leidinggevende verwachten dat vakantie- en eventuele ADV-dagen op een effectieve manier worden ingepland.

Registratie van verlofdagen online

Zoals eerder gecommuniceerd, dien je je verlofdagen in MeOnline aan te vragen en worden hier ook de verlofdagen bijgehouden. Voor een juiste registratie is het van belang dat de uren juist en tijdig in MeOnline worden ingevoerd. 1 keer per kwartaal voeren F&A en HR een check uit op verlofuren die in SAP worden geschreven en ontbreken in MeOnline.

Opnemen en vervallen van vakantie- en roostervrije dagen.

De wet bepaalt dat er bij een fulltime dienstverband 20 vakantiedagen worden toegekend. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Daarnaast bestaan er bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn vakantiedagen bóvenop de wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen worden vaak toegekend in de cao. Naar aanleiding van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Nederlandse regering in mei 2011 de regelingen voor vakantie en verlof gewijzigd. Ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze komen te vervallen binnen een half jaar na het opbouwjaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een ander regime, namelijk dat deze verjaren na een periode van vijf jaar. In het MeOnline systeem zijn de verjaringsdata ook aangegeven.

Samenvattend geldt dan ook voor dit jaar:

  • De wettelijke vakantiedagen van 2015 vervallen per 1 juli 2016.
  • De bovenwettelijke vakantiedagen daterend uit 2011 vervallen einde van het jaar.
  • Roostervrije dagen: vervallen einde van het jaar
  • Roostervrije dagen IBU: vervallen einde van het jaar
  • Extra roostervrije dagen (voormalige 55+ dagen): vervallen einde van het jaar

Uitbetalen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen gedurende de dienstbetrekking niet worden uitbetaald. Er geldt een uitzondering voor het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Deze komen namelijk niet te vervallen wanneer de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte waarbij werknemer bedlegerig is, of wanneer werkgever werknemer heeft geweigerd om dagen op te nemen vanwege onverwachte piekdrukte. De wet stelt wel dat de bewijslast bij de werknemer ligt.

Vakantieplannen

Indien je nog meer vakantiedagen hebt staan dan het toegekende saldo voor dit jaar, verzoeken wij je om tijdig  met je leidinggevende in gesprek te gaan over het inplannen van de resterende vakantiedagen voor de periode van mei tot en met december. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een gezonde werkrelatie.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met je leidinggevende.