ISO 9001 voor onderhoud aan Betuwetunnels

11 juli 2016 00:00

OptiTrans4Y, de samenwerking tussen BAM en Engie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tunneltechnische installaties op de Betuwelijn, heeft het ISO 9001-certificaat behaald.

Om aan de kwaliteitseisen van ProRail te voldoen, moest het bestaande kwaliteitssysteem van BAM, dat als uitgangspunt gold, grondig worden aangepast. “Daar zijn we vorig jaar ongeveer zes maanden mee bezig geweest”, vertelt Jordi Greeve, teamleider Maintenance Engineering & Technisch Specialisten bij BAM Infra Verkeerstechniek. “In februari is Kiwa begonnen met de validatie van het systeem. Op 20 mei kregen we het bericht dat we het ISO 9001-certificaat zouden krijgen.”

Economische slagader
De Betuwelijn telt vijf tunnels met een lengte variërend van 500 meter tot 4 km. De beschikbaarheid van de tunnels is van groot economisch belang voor de Nederlandse economie. De Betuwelijn vormt immers de spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. Op het moment dat ventilatoren, afvoerpompen, besturingssystemen en andere tunneltechnische installaties niet goed functioneren, gaat de tunnel dicht en staan de goederentreinen stil, wat tot claims en dus economische schade kan leiden.

Best man on the job
Kwaliteit voert bij het onderhoud aan de tunnels dan ook de boventoon. BAM en Engie verdelen het werk onder het motto the best man on the job. Daarbij richt Engie zich vooral op het storingsonderhoud, terwijl BAM zoveel mogelijk voorziet in het preventief onderhoud en de maintenance engineering.
 
Tunnel Informatie Model
OptiTrans4Y werkt momenteel aan een online Tunnel Informatie Model (TIM) om alle tunneltechnische installaties en de bijbehorende systemen aan elkaar te knopen. Hierdoor heeft men real time inzage in de werking van de installaties en kunnen eventuele storingen eerder worden verholpen. De applicatie is eind dit jaar beschikbaar voor de monteurs buiten. Zij ontvangen hierdoor via de tablet alle informatie die ze nodig hebben, kunnen de status van de installaties inzien, werk afmelden en storingen doorgeven. Hun werkzaamheden worden kortom verregaand digitaal ontsloten.  Jordi: “Dit spaart een hoop papierwerk, is snel en efficiënt en borgt de goede werking van de tunneltechnische installaties. De ontwikkeling van het TIM was een belangrijke reden waarom ProRail het onderhoudscontract aan OptiTrans4Y heeft gegund.  Om de online communicatie met de monteurs buiten mogelijk te maken, zijn alle tunnels uitgerust met wifi.”