Ontwerpers denken vooruit naar de uitvoeringsfase

13 juli 2016 00:00

Bij het ontwerp van twee onderdoorgangen voor het stationsgebied in Ede waren engineers en modelleurs van BAM Infraconsult in Gouda en Jakarta betrokken. Nauwe samenwerking met de uitvoering leverde goed uitvoerbare ontwerpen en handige 3D-modellen op.

ProRail besteedde het werk aan op basis van Best Value Procurement (BVP), waarbij de prijs een ondergeschikte rol speelde. Belangrijker waren de EMVI-criteria én een interview met de aanbestedende partijen. BAM Infra overtuigde met een stevig plan van aanpak. “Wij hebben onszelf goed in de omgeving verplaatst”, vertelt Cor van Vlimmeren, die destijds tendermanager was en nu de projectleiding heeft. “We wilden weten wat er speelt om optimalisaties aan te brengen waar mogelijk. Het was ons streven om de hinder te minimaliseren en de bouwtijd te verkorten. De 3 buitendienststellingen die ProRail had voorzien, hebben wij teruggebracht naar 2. Verder hebben we de bereikbaarheid van een plaatselijk bedrijventerrein geborgd. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers gaat op 22 augustus open, zodat schoolkinderen veilig aan het schooljaar kunnen beginnen. De oplevering van de onderdoorgang voor gemotoriseerd vervoer staat gepland voor september: drie maanden eerder dan voorzien in het contract.”

Uitvoerbaar ontwerp

De engineering van de onderdoorgangen startte begin 2015. Ontwerpers van BAM Infraconsult en collega’s van de uitvoering zaten fysiek bij elkaar om het Definitief Ontwerp (DO) te maken. Een bewuste keuze, zegt ontwerpleider Nhut Nguyen: “Bij het maken van het DO kwam veel overleg kijken, omdat er veel raakvlakken waren. Wij vonden het verstandig om hier samen met de uitvoering op één locatie aan te werken.” Cor: “Hierdoor is een goed uitvoerbaar DO tot stand gekomen. We hebben bijvoorbeeld in het ontwerp meteen de stortnaden bepaald. Dat scheelt tijd in de uitvoering.”

Dagelijks contact

De vestiging van BAM Infraconsult in Jakarta, gespecialiseerd in 3D-wapenen, voegde op basis van in Nederland uitgevoerde berekeningen de wapening toe aan de 3D-modellen van het DO en genereerde tekeningen voor het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Nhut had regelmatig contact met de modelleurs in Jakarta. “Via Video Conference hadden we elke twee weken een formeel overleg om de voortgang en technische vragen door te spreken. Hieraan namen ook de modelleur uit Gouda en de projectleider in Jakarta deel. Daarnaast hadden we via de Office Communicator bijna dagelijks contact met de projectleider. Door schermen te delen, konden we met elkaar meekijken. Via Sharepoint werden schetsen, checkprints en definitieve tekeningen uitgewisseld. Het tijdsverschil speelde soms in ons voordeel: als wij ’s avonds laat commentaar gaven, waren de wijzigingen vaak ’s ochtends al doorgevoerd.”

Leertraject

De communicatie met Jakarta verliep vlot, en de geleverde 3D-modellen zijn van goede kwaliteit. Cor: “In het wapeningsmodel is een kleurcodering voor de wapeningsstaven aangebracht. Hierdoor kunnen de mannen buiten op hun iPad goed zien waar de staven zitten. Het team in Jakarta heeft deze uitdaging goed opgepakt. De samenwerking is prettig en positief verlopen.” Nhut bevestigt dit, maar ziet ook verbeterpunten. “Wij maken momenteel veel ontwikkelingen door waar we met z’n allen op de lange termijn voordeel bij hebben, maar die nu wel meer van ons vragen. Als ontwerpers moeten we nog beter inspelen op het feit dat het 3D-wapeningsmodel intensief gebruikt wordt door werkvoorbereiding en dus veel meer informatie moet bevatten dan traditionele wapeningstekeningen. We moeten goed naar de werkvoorbereiding luisteren en onze uitvoeringstechnische kennis aanscherpen. We zijn geen pure ontwerpers meer, maar denken steeds meer vooruit naar de werkvoorbereiding. Dit is een leerproces dat we stap voor stap doorlopen.”