Voorwoord Wim Konings

18 april 2016 00:00

Binnen BAM Infra Regio’s werken we  hard aan het professionaliseren en stabiliseren van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierbij is het erg belangrijk dat we na de grote reorganisatie van afgelopen jaar de urgentie en snelheid van veranderingen moeten blijven vasthouden en niet terugvallen in oude patronen. De focus ligt hierbij op de samenwerking binnen BAM, kostenbewust en klantgericht werken, standaardiseren van processen en het beheerst uitvoeren van projecten.

De bedrijfsbrede programma’s van BAM Infra over onder andere werkkapitaal, klantgericht werken en ‘cost leadership’ ondersteunen ons hierbij. Deze programma’s zorgen ervoor dat medewerkers zich gaan realiseren dat onze veranderende organisatie een andere houding en manier van werken vereist. Het gaat hierbij niet alleen om de wil om te veranderen maar dat men dit ook daadwerkelijk in de praktijk laat zien. Medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat zij door eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen een belangrijke sleutelrol spelen bij het behalen van de gestelde doelen.

Met name de doelen met betrekking tot rendement en werkkapitaal staan sterk onder druk binnen onze business unit. Aan ons de taak om hier proactief, klantgericht en vooral samen actie op te ondernemen. Iedereen moet mee. Aan de markt  zal het niet liggen, deze staat open voor BAM. Wij moeten er alleen wel voor zorgen dat we de kansen die zij bieden ook echt gaan benutten. Dit kunnen we doen door onze toegevoegde waarde te laten zien, daarmee rendement te behalen en zo van dit jaar een succes te maken.