Voorwoord Wim Konings

11 juli 2016 00:00

Beste collega,

We zitten in de aanloop van het tweede kwartaal. Dit is voor ons een belangrijke periode waarin we moeten waarmaken wat we het eerste kwartaal hebben beloofd. De nieuwe weg die we zijn ingeslagen heeft al diverse positieve effecten opgeleverd, maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk dat we afgewogen keuzes maken en onze projecten beter onder controle krijgen. De focus ligt hierbij op de samenwerking binnen BAM, kostenbewust en klantgericht werken, standaardiseren van processen en het beheerst uitvoeren van projecten. Helaas blijkt uit onze resultaten dat nog steeds te veel zaken misgaan op zowel kleine als grote projecten. Dit vraagt van iedereen uiterste inzet op deze aandachtsgebieden.

Tijdens een strategische sessie op 25 mei in Utrecht waarbij circa 250 collega’s van BAM Infra aanwezig waren, presenteerden Rob van Wingerden en Marinus Schimmel de nieuwe strategie van BAM Groep en BAM Infra. Tijdens deze sessie kwam duidelijk naar voren dat we een kennispartner willen zijn voor onze klanten. Verstedelijking en mobiliteit en energie-efficiëntie zijn daarbij de twee belangrijkste thema’s waarbij digitalisering van het bouwproces leidend is. Daarnaast is de kennis die we in huis hebben en de mogelijkheid deze te kunnen delen en slim toe te passen in onze projecten, een belangrijke basis voor de toekomst van onze organisatie.

In het strategische plan van BAM Infra – dat een afgeleide is van de Strategische Agenda van de Groep – staat meer dan ooit de klant centraal. Het programma ‘focus - van markt tot klant’ ondersteunt ons hierbij met een CRM-systeem waarin we onze klantdata kunnen registeren. Daarnaast werken we aan een sales funnel die inzicht geeft in ons klantportfolio en  implementeren we het ‘stage gate’ proces bij BAM Infra Regio’s waardoor we heldere keuzes kunnen maken of we gaan inschrijven op een tender.

Terugkijkend op de afgelopen maanden, zie ik dat we op de goede weg zijn. De meeste bedrijfsonderdelen van BAM Infra Regio’s functioneren naar verwachting en bij de bedrijfsonderdelen waar nog wel zorgen zijn, wordt veel inspanning geleverd om deze weer gezond te krijgen. Met name de doelen met betrekking tot rendement en werkkapitaal staan bij deze onderdelen sterk onder druk. Daarom is het belangrijk dat wij openstaan voor de veranderingen, leren van onze fouten, eigenaarschap tonen en onze verantwoordelijkheid nemen. Dit helpt ons om  de komende periode ‘onze winkel ‘ weer op orde te krijgen.