Wegreconstructie in Drachten maximaal versneld door aanleg ovonde

11 juli 2016 00:00

De Ureterpvallaat is een belangrijke toegangs- en ontsluitingsweg voor het centrum van Drachten. In de ochtend- en avondspits staan er vaak files. Met het oog op een betere verkeersdoorstroming zijn we de weg aan het reconstrueren.

Het werk omvat 20.000 m² asfalt met daarin 5 rotondes. De werkzaamheden zijn begin juni gestart en moeten in oktober gereed zijn. De asfaltconstructie wordt volledig verwijderd, waarna een nieuwe betonnen weg wordt aangelegd. ‘Onze opdrachtgever, de gemeente Smallingerland, heeft voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) gekozen’, zegt hoofduitvoerder Wiep Kuipers. ‘Het aanbrengen hiervan is een specialistisch proces waarmee we al ervaring hebben opgedaan in Apeldoorn. We hebben de kennis aan boord om het GUB zo snel mogelijk en met weinig hinder aan te brengen. In de tenderfase hebben we met de gemeente diverse technische zaken besproken waaronder de riolering in de betonweg. De gemeente wil optimaal van dit project leren aangezien men op termijn nog een andere asfaltweg wil vervangen.’

Turborotondes
De twee rotondes nabij de op- en afritten van de N31 worden uitgebouwd tot dubbelbaanse turborotondes. Er kan dan twee keer zoveel verkeer overheen. Wiep: ‘Op deze locatie passeert ’s ochtends en ‘s avonds veel werkverkeer. Je staat er mannetje-aan-mannetje. Om die reden worden de op- en afritten van de N31 dubbelbaans. Pas naarmate men dichter bij het centrum komt wordt de weg weer enkelbaans.’

Ovonde
‘We hebben dit RAW-bestek met bijbehorende EMVI-criteria gescoord op basis van ons plan en onze prijs’, zegt projectleider Pieter van Wijk. ‘Een belangrijke eis was dat we tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder voor het verkeer zouden veroorzaken. Via een ovonde – een tijdelijke asfaltconstructie - leiden we al het verkeer om het werk heen. Zo is de doorstroming geborgd en kunnen wij ongehinderd, veilig werken. Dit stelt ons in staat de uitvoering maximaal te versnellen en het werk eerder op te leveren.’

Omgeving
Omwonenden en aanpalende bedrijven zijn over de werkzaamheden geïnformeerd per brief en tijdens een inloopavond en –ochtend. Indien ze vragen hebben, kunnen ze de komende maanden terecht in de keet op het werk.